Článek na zvedavec.org

Dobrý den.
Slyšela jsem,že el.Fukušimaje již opravena, nadále vyrábí elektrickou energii a žádná radiace již neuniká. Je topravda, a nebo mě v uvedeném článku lžou??
Děkuji
(Eva – 22.8.2011)


Dobrý den. Zaprvé je nutno rozlišovat mezi dvěma elektrárnami v oblasti. Elektrárna Fukušima 1 (Dai-ichi) byla zasažena výrazně a její provoz již nebude obnoven, novější elektrárna Fukušima 2 (Dai-ni) byla postižena o mnoho méně a neexistuje nic zásadního, co by bránilo jejímu dalšímu provozu. Pokud se mám zaměřit na postiženější elektrárnu (Dai-ichi), pravdou je to, že došlo k tavení jaderného paliva a problémům s jeho chlazením. V současné sobě však se již bez problémů daří chladit, rozhodně není pravda, že by se chladící voda vařila a s ní unikala další aktivita z elektrárny. Není rovněž pravda, že by bylo natavené palivo v kapaném skupenství, monitorovaná teplota je všude několik desítek stupňů pod bodem varu vody. Probíhají práce spojené se zprovozňováním projektových systémů, plánují se práce spojené s vyvážkou a přepracováním poškozených palivových souborů z bazénů vyhořelého paliva, probíhá průzkum směrem k reaktorům. Článek na portálu zvedavec.org je skutečně v mnoha ohledech lživý (a je i dost starý). Informací kolem Fukušimské elektrárny je poměrně dost a žádná z nich ani náznakem neindikují černé scénáře, které se uvádějí v článku.
(Mgr. Marek Bozenhard – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež