České JE a přírodní živly

Dobrý den,
zajímalo by mne, zda našim JE hrozí nějaké reálné riziko v souvislosti s povodněmi a větrem (hurikán, orkán, tajfun…) a dále pak, kolikrát ročně v nich probíhají bezpečnostní cvičení.
Děkuji!
(Hana Nejedlová – 10.5.2011)


Všem vnějším vlivům na naše jaderné elektrárny je věnována velká pozornost, všechna rizika jsou detailně analyzována a výsledky jsou součástí bezpečnostní dokumentace pro danou elektrárnu. Pro extrémní výpočtové zatížení klimatickými účinky je uvažována opakovatelnost výskytu jednou za 10 000 let. Uvažuje se zatížení od větru, sněhu, dešťových srážek a teploty. Klasické povodně vzhledem k umístění jak Dukovan tak Temelína nepřicházejí prakticky do úvahy. Havarijní cvičení se řídí legislativou, konkrétně např. vyhláškou SÚJB č. 318. Jednou ročně se provádí cvičení v rámci elektrárny, včetně ukrytí pracovníků, v souladu s havarijním plánem, jednou za tři roky je do cvičení zapojen i příslušný kraj (kraje). Od roku 2007 se povinně provádí každoročně také nácvik činností při black outu – přivedení elektrického napájení z úplně nezávislého zdroje (vodní elektrárny).
(Ivan Tinka – EGP)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež