Černobyl a jaderný výbuch

má otázka sice nesouvisí s nedávnými událostmi ve fukušimské elektrárně, ale trápí mě už dlouho a rád bych na ní slyšel odpověď od skutečných odborníků. Vzhledem k tomu, že v Černobylu byly reaktroy typu RBMK, v nichž je voda pouze chladivo a jako moderátor se používá grafit, mohlo v Černobylu dojít k jadernému výbuchu, když se voda vypařila, ale grafit stále zajišťoval řetězovou reakci? Neměli jsme, co se týče Černobylu, paradoxně štěstí, že řídící tyče zajely dost hluboko na to, aby v Černobylo došlo akorát k mechanickému výbuchu? Předem děkuji za odpověď.
(Daniel – 17.4.2011)


Nejdříve je potřebné říci, co bylo podstatou černobylské havárie: Obsluha manipulovala s výkonem reaktoru pří nízkých hladinách, kdy se dominantně projevuje kladná zpětná vazba od snížení hustoty vody. Tento efekt je právě typický pro grafitem moderované a lehkou vodu chlazené reaktory, kdy voda se vůči grafitu projevuje jako „absorbér neutronů“, takže snížení její hustoty zvyšuje reaktivitu reaktoru. Změny, ktreré obsluha vyvolala, způsobily rychlý nárůst výkonu, který vedl k dalšímu snížení hustoty vody a celý tento proces se místo tlumení naopak urychloval. Vznikla vysoká výkonová špička – asi stonásobek nominální hodnoty – která způsobila celý ten malér, doprovázený dále intenzivními chemickými reakcemi (hoření grafitu) a destruktivním otevřením reaktoru s volným únikem radioaktivity do okolního prostředí. Pokud jde o regulační orgány (absorbční tyče) paradoxně k ději ještě v počátku nehody přispěly negativně: Koncovky těchto tyčí byly z grafitu, na který pak navazoval vlastní absorbční materiál. To znamená, že v počáteční fázi zasouvání reaktivitu ještě mírně zvyšovaly a tím přispěly ke zrychlení nárůstu výkonu. Jejich účinné zasunutí bylo pak vzhledem k vlastní rychlosti nárůstu výkonu pomalé a vzniklé výkonové špičce nedokázalo zabránit.
(Ivan Tinka – EGP)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež