‘Radiace – měření’ (Kategorie)

Přepočet ozáření a dávkového příkonu

Dobrý den, existuje převodní tabulka z vnitřního ozáření např z potravy o hodnotě 1000Bq/kg a dávkovým ekvivalentním příkonem? Pokud se mluví o Jodu a Cesiu a jeho hodnotách v Bq, lze také najít jakou hmotnostní hodnotou jsou tyto potraviny, plocha nebo voda zasaženy?
(Radek Katolický – 1.4.2011)


Převodní tabulky pro přepočet příjmu radionuklidů (na tzv. úvazek efektivní dávky tj. 50ti roční integrál efektivní dávky) existují, jsou např.součástí vyhlášky SÚJB o radiační ochraně, kterou lze najít na webu SÚJB . Pokud sníme 1000Bq/kg jodu (I-131) je efektivní dávkový úvazek cca 0,02 mSv, podobně v případe cesia (Cs-137) . Hodnoty v potravinách jsou uváděny v publikovaných přehledech. Když se mluví o jódu , cesiu či jakémkoliv jiném radionuklidu a jeho aktivitě, musí se vždy uvádět, o co jde , zda-li o spad na plochu Bq/m2, aktivitu v materiál či potravinách (Bq/kg), nebo aktivitu ve vzduchu Bq/m3), v těchto veličinách se uvádějí běžně výsledky.
(Ing. Irena Malátová – SÚRO)

Zvolnění radiačních norem pro potraviny

Dobrý den, Evropská unie zvolnila radiační normy pro potraviny dovážené z Japonska. Před Fukušimou byl limit 600 becquerelů na kilogram, nyní je to 1250 becquerelů. (zdroj)
Rád bych se proto zeptal, jak se k tomuto staví SUJB a jaké toto zvolnění norem může mít následky na lidský organismus. Byli jste o této změně norem informování, konzultoval to někdo s vámi, jsou tyto normy pro ČR závazné nebo má ČR nadále své staré přísnější normy?
Díky za odpověď.
(Zdeněk Karmelita – 4.4.2011)


Dobrý den pane Karmelito, opravdu, pro potraviny dovážené z Japonska začaly platit tzv. „Pohavarijní předpisy“stanovující nejvyšší přípustné úrovně pro potraviny a krmiva. Vámi citovaných 1250 becqerelů na kilogram je pouze pro radionuklidy s poločasem rozpadu překračujících 10 dní, zejména tedy pro cesia 134 a 137 v jiných potravinách než pro kojence, mléčné výrobky a tekuté potraviny. Pro bližší informace si Vás dovoluji odkázat na náš web http://www.sujb.cz/?c_id=1098. Stanovení těchto nejvyšších přípustných úrovní kontaminace potravin a krmiv je výsledkem odborné diskuse expertů z řad Evropské komise a Sdružení států volného obchodu. Samozřejmě o těchto doporučeních víme. Nařízení týkající se stanovení nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin a krmiv byly zezávazněny Prováděcím nařízením Komise EU, které se týká pouze dovozu potravin a krmiv pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukushima. Pro potraviny z jakékoliv jiné země stále platí původní úrovně.
(Ing. Karla Petrová – SÚJB)

Zdravotní stav zaměstnanců JE

Jak bude postarano o pracovniky, kteri pracuji primo v jaderne elektrarne ve Fukusime? (Marcela Nemcova)

Co bude s lidmi,kteri pracuji na zabezpeceni uvnitr a v bezprostredni blizkosti jadernych elektraren- zdravotne?
(Mila S – Hyde Park 15.3.2011)

Dobrý večer, paní doktorko. Jaká rizika podstupují zaměstnanci elektrárny, kteří mají na starost chlazení reaktoru? Děkuji pěkně.
(Petr Polák – Hyde Park 15.3.2011)

Práce na Fukušimě jsou řízeny tak, aby pokud možno nebyl u pracovníků překročen desetinásobek ročního limitu dávky (200 miliSv), to by je mělo spolehlivě chránit před přímými účinky ve formě popálenin, či nemoci z ozáření. Po ukončení práce jsou a budou pod důkladným lékařským dohledem.
(Ing. Dana Drábová, Ph.D. – SÚJB)

Sledování radioaktivního mraku

Hezký večer. Můžete mě vysvětlit, jak odbornící ví, kam se přesunul mrak s radiací, když je radiace neviditelná? Jak to tedy vidí?
(Martin Blovský – Hyde Park 15.3.2011)


Mezinárodní síť organizace pro úplný zákaz jaderných zbraní má po celém světě stanice, kde se měří velmi citlivými metodami radionuklidy v ovzduší, tato měření se doplňují modely šíření v atmosféře. Z těchto měření, která udávají složení i aktivitu jednotlivých radionuklidů, se velmi dobře sleduje, kam se již vzduchové masy s radionuklidy z Fukušimy dostaly.
(Ing. Irena Malátová – SÚRO)

Překročené limity jako lékařská vyšetření

Bylo by mozne pripodobnit ony prekrocene limity radioaktivity napriklad k jednomu snimkovani na RTG ci k necemu podobnemu?
(Pavel N. – Hyde Park 15.3.2011)


Jde o to, které limity nebo zvýšení máte na mysli. Např. trvalé zvýšení dávkového příkonu ve městě na 1 mikroSv/hod (to je zhruba 10-20x než obvykle) pokud by vydrželo celý rok pak by odpovídalo dávce 10 mSv (to je zhruba 1 vyšetření na CT) .K trvalému zvýšení dávk.příkonu ovšem z principu nedochází, neboť je ovlivněn především směsí poměrně krátkodobých izotopů Jodu a Teluru a klesá přibližně s poločasem několika dní. Takže i vtomto případě bude roční dávka menší než 1 mSv, což je běžná dávka od přírodního pozadí. Jiný „limit“ např. pro jod v mléku 300 Bq/l znamená, že pokud bychom toto mléko pili 1 rok, dostali bychom „dávku“ stejnou jako od běžně od přírodního pozadí (1 mSv)
(Ing. Jiří Hůlka – SÚRO)

Smyšlené informace a zamoření Evropy

Dobrý večer, zajímalo by mě, jak se můžeme tvářit, jako by se nic nestalo. V Japonsku jim nefungují měřáky v postižené elektárně, cucají si hodnoty z prstu a snaží se zabránit panice. Jak jsem ale slyšel na německé TV N24, tak zamoření hrozí i v Evopě.
(Standa Jáchym – Hyde Park 15.3.2011)


Podle zpráv, které sledujeme přímo z Japonska v angličtině i ze zpráv mezinárodních organizací se nám jeví japonská měření v pořádku. Mezinárodní síť organizace pro úplný zákaz jaderných zbraní má po celém světě stanice, kde se měří velmi citlivými metodami radionuklidy v ovzduší, tato měření se doplňují modely šíření v atmosféře. Z těchto informací se dá dost dobře odhadovat, co se děje v Japonsku. Lze tedy usuzovat, že to, co sdělují japonské úřady, je pravda.
(Ing. Irena Malátová – SÚRO)

Jak se měří radiace

Dobrý večer, jak se měří radiace?
(Lukáš – Hyde Park 15.3.2011)


To je dost široká otázka. Základní způsob je řekněme monitorem/měřičem dávkového příkonu nebo dávky – jde o zevní záření gama. Při vnitřní kontaminaci osob radionuklidy se používá např. tzv. celotělový počítač. Při měření radioaktivity ve vzduchu např. prosátí vzduchu na filtr a měření filtru na spektrometru apod.
(Ing. Jiří Hůlka – SÚRO)

Přírodní radiace

Dobrý den, rád bych rozšířil debatu ohledně zbytkových radiací z 60.let a Černobylu. Mohly či mohou být i nezávisle na těchto udalostech naměřeny nějaké „přirozené“ radiace,izotopy a v jakém množství případně jsou a jakého původu? Děkuji.
(Michal Kovařík – Hyde Park 15.3.2011)


Ano, přírodní radionuklidy jsou běžně měřitelné a je jich více než umělých. Jde o radionuklidy z uranové řady (uran, radium, radon..) z Thoriové řady a také izotop draslíku K-40. V půdě jsou běžné hodnoty desítky a stovky Bq/kg. Díky poločasu rozpadu více než miliardu let jsou tu od vzniku Země.
(Ing. Irena Malátová – SÚRO)

Radiace po testech jaderných zbraní

Říkáte, že se ještě dnes dají naměřit hodnoty po testování jaderných zbraní v 60. letech a po výbuchu Černobylu, chápu to dobře, že s haváriemi dalších jaderných elektráren by teoreticky docházelo ke zvyšování těchto škodlivých látek a míře jejich vlivu?
(Anna – Hyde Park 15.3.2011)


Ano, chápete to dobře, naštěstí takové havárie, jako Černobyl, se zatím nevyskytly. Ty zbytky po černobylské havárii se ovšem dají změřit zejména v Evropě, zbytky po zkouškách jaderných zbraní v atmosféře jsou zase měřitelné na severní polokouli, na jižní pokouli byly zkoušky mnohem menší, i když se také dělaly.
(Ing. Irena Malátová – SÚRO)

Měření radiace z družic

Jsou někde k dispozici snímky šíření radiace z družic? (Pavel P. – Hyde Park 15.3.2011)


Není mi znám žádný civilní družicový systém měřicí radiaci v ovzduší. Důležitější jsou spíše pozemní stanice měření radiace, např. na www.suro.cz nebo www.radiationnetwork.com.
(Ing. Vlastimil Juříček – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež