‘Nehoda – stupeň’ (Kategorie)

Stupeň nehody podle INES

Souhlasíte s francouzským ohodnocením stupněm 6 dle stupnice INES? Jaký je Váš osobní názor a předpoklad hodnocení této události dle současného stavu a předpokladu vývoje do budoucna? (divak, Hyde Park, 15.3.2011)

Kam na stupnici jaderných událostí( INES ) se nyní řadí situace v JE Fukušima. ( pro diváky: stupnice od 0 – 7, od 4 je havárie potencionálně ohrožující okolí elektrárny, Černobyl je řazen na stupeň 7, Three Miles Island na 5, Jaslovské Bohunice na 4 ) (Enter, Hyde Park, 15.3.2011)

Dobrý večer.Chtěl bych se zeptat na porovnání aktuálních problému v Fukushima 1 a Three Mile Island.V TMI byla stupnice jaderných událostí na 5.Přitom se v Fukushima 1 rozpadl vnejšek budovi a radiace také unikla.Proč je tedy hodnocení LEVEL 4? (Pavel, Hyde Park, 15.3.2011)


Ve Francii, v rámci EU a dokonce od samého začátku této havarie i v Rusku jsou vytvářeny Task Force, jejichž cílem je posoudit stav celé havarie a ocenit ji. Na konečné hodnocení je nutné počkat. (Ing. Jiří Žďárek, CSc. – CVŘ)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež