‘Integrita’ (Kategorie)

Nouzový generátor u BWR

Proč u těchto reaktorů BWR nefunguje nouzové zásobování generátorem? Došlo k poruše primárního okruhu, např. na potrubí nebyly nainstalovány omezovače švihu? (Radek – Hyde Park 15.3.2011)


Funguje, při začátku zemětřesení a okamžitém odstavení reaktorů naběhly diselgenerátory, ale tsunami je spláchlo Primární okruh nebyl porušen. (Ing. Čeněk Svoboda, CSc. – CV Řež)

Co se stalo v bazénu vyhořelého radioaktivního odpadu?


Pokud vím byly zasaženy i sklady vyhořelého radioaktivního paliva, je možný jejich únik, nebo bariéry katastrofu ustály? (student, Hyde Park, 15.3. 2011)


Podľa predbežných odhadov je skutočne možné usudzovať na to, že k významnému uvoľneniu rádioaktívnych látok došlo z poškodeného paliva v bazéne skladovania vyhorelého paliva na bloku číslo 4. K nepriaznivým účinkom tu prispieva ten fakt, že bazény vyhorelého paliva sú umiestnené mimo ochranného obalu (kontejnmentu), takže v prípade poškodenia paliva sa môžu rádioaktívne látky jednoduchšie dostať do okolia. Do určitej miery tu však pôsobí priaznivo ten fakt, že v bazénoch vyhorelého paliva je atmosférický tlak, takže hnacia sila na rozšírenie rádioaktívnych látok je podstatne menšia. Palivo v skladovacom bazéne musí byť aj dlho po vyňatí z reaktora dochladzované, pretože v ňom vzniká stále veľké množstvo tepla z rádioaktívneho rozpadu štiepnych produktov. Ak je chladenie prerušené (ako sa zrejme stalo vo Fukušime) napríklad tým, že sa zníži hladina vody v bazéne, palivo sa prehreje a poškodí a rádioaktívne látky sa z neho uvoľnia. Pri reakcii prhriateho paliva s vodou naviac vzniká vodík a pri jeho horení prípadne aj výbuchu sú rádioaktívne látky rozptýlené do okolia. Ochranou pred takýmto rozvojom havárie a psôsobom pre jej zvládnutie je opätovné zaplavenie paliva v bazéne vodou a obnovenie chladenia bazéna. (Ing. Jozef Mišák, CSc. – Ústav jaderného výzkumu Řež)

Produkce a výbuch vodíku


Může nějaké zařízení pro přívod chladícího media přečkat tak silné výbuchy vodíku jako jsme viděli a neznamená tak velká produkce vodíku že je reaktor mimo provoz? (Jiří Kříž, Hyde Park, 15.3. 2011)


Výbuchy vodíku v elektrárně Fukušima poškodily vnější stavební části elektrárny. Vysokotlaké technologické okruhy jsou většinou odolné i proti výbuchu vodíku. Produkce vodíku v elektrárně je daná jednak radiolýzou vody na vodík a kyslík vlivem radiace a zejména pak reakcí povlaků palivových článků (zirkonium) s vodou nebo párou o vysoké teplotě. Zamezení výbuchu se dá čelit řádnou ventilací nebo speciálními vodíkovými spalovači. (Ing. Jan Kysela, CSc. – Centrum výzkumu Řež)

Ochrana reaktoru


Dobrý den, jak moc je ve světě rozšířena ochrana reaktoru „core-catcher“ (past na jádro)? (Petr, Hyde Park, 15.3. 2011)


U nově stavěných reaktorů se již používá ochrana proti roztavení paliva – tzv. past na jádro. (Ing. Jan Kysela, CSc. – Centrum výzkumu Řež)

Účinky mořské vody


Proč nejdou bloky po chlazení mořskou vodou použít-vzniká nějaká reakce,děkuji za odpověď. (Olga Míšoňová, Hyde Park, 15.3. 2011)Všechny reaktory chlazené vodou používají v primárním okruhu vysoce čistou vodu, aby se zajistila kompatibilita materiálu. Chlazení mořskou vodou je nouzové opatření a vzhledem k vysokému obsahu soli a zejména agresivních chloridů, dojde s největší pravděpodobností ke koroznímu napadení konstrukčních materiálů, které vylučuje uvedení elektrárny znovu do provozu. (Ing. Jan Kysela, CSc. – Centrum výzkumu Řež)


Není ta panika trochu přehnaná u varného reaktoru?


Není ta panika trochu přehnaná u varného reaktoru?
(Anon., Hyde Park, 15.3.2011)


Je a není. Tato havárie zdaleka nedosahuje úrovně Černobylu, nicméně došlo k úniku radioaktivních látek do okolí elektrárny a nadále je třeba věnovat úsilí k zajištění dostatečného chlazení. Poškození paliva nelze brát na lehkou váhu u žádného reaktoru, tedy ani u varného.
(Ing. Vlastimil Juříček – Centrum výzkumu Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež