‘Otázky a odpovědi’ (Kategorie)

Opatření na českých letištích

Dobrý den. Prosím o informaci, zda byla v ČR (na letišti) přijata nějaká opatření v souvislosti s nehodou jaderné elektrárny resp. zda jsou prováděna nějaká kontrolní měření radiace zásilek dovezených z Japonska? Děkuji.
(Radka Horakova – 5.4.2011)


Dobrý den paní Horáková, Vaše otázka je poněkud široká. Zásilky z Japonska se dělí do dvou kategorií, zemědělské produkty (potraviny, krmiva) a ostatní zásilky (elekronické komponenty, elektro výrobky, díly, atd). Co se týče potravin potraviny jsou kontrolovány několikanásobně. První kontrola probíhá v Japonsku ještě před expedicí zásilky. Druhá kontrola je prováděna na území ČR, před jejich uvolněním na trh. Co se týče nepotravinových zásilek ty se kontrolují v Japonsku před jejich expedicí. Pro podrobnější informace ohledně dovozu z Japonska si Vás dovoluji odkázat na článek na našich internetových stránkách: http://www.sujb.cz/?c_id=1098. Pěkný den.
(Mgr. Barbora Havránková – SÚJB)

Teplota v reaktoru

Jaká je běžná teplota reaktoru a jaká je teď v této situaci? jak moc se tedy musí reaktor zchladit? Děkuji. (Lukáš, Hyde Park, 15.3. 2011)


Vodovodní jaderný reaktor normálně produkuje horkou vodu nebo páru o teplotách přes 300 st. Celsia. Za normálních provozních podmínek je teplota paliva kolem 400 – 500 st. Celsia. Potíže s palivem nastávají, zvýší – li se teplota jeho pokrytí nad 600 st. Celsia. Při těchto teplotách povlak paliva ztrácí těsnost, dochází k uvolění plynných a těkavých štěpných produktů a ke kontaminaci technologických okruhů elektrárny. Při dalším zvýšení teploty povlaků nad 1000 st. Celsia dochází za přítomnosti páry k oxidaci povlaků doprovázené tvorbou vodíku, jenž hrozí v kombinaci s kyslíkem vytvořením třaskavé směsi. Teploty paliva v reaktorech Fukušima dosáhly s největší pravděpodobností těchto hodnot. Náprava spočívá v zalití paliva vodou a jejím kontinuálním doplňováním kompenzujícím odpařování. (Ing. Miroslav Hrehor – Ústav jaderného výzkumu Řež)

Závod v Motegi

Dobrý den,
2.10. 2011 se má v japonském Motegi (cca 110 km od Fukušimy) konat závod mistrovství světa v motocyklových závodech motoGP. Hrozí jezdcům i divákům nějaké reálné nebezpečí z důvodu havárie el. Fukušima? Děkuji za odpověď.
(I. Foitl – 8.9.2011)


Dobrý den, divákům ani jezdcům žádné nebezpečí v důsledku havárie el. Fukušima nehrozí.
(Mgr. Marek Bozenhard – SÚJB)

Informace během Černobylu a Fukušimy

Dobrý večer , hodně a dlouho se zajímám o Černobylskou havárii pročítám knihy a vím jak funguje reaktor (fungoval v Černobylu) i vím že ve fukušimě je zcela jiný ale zdá se mi že informace o rozsahu jsou na stejné úrovni jako v roce 1986 nic se nedostane ven jsou to jen info že je vše v pořádku zrovna čtu knihu(Motlitba za Černobyl)výpovědi lidí kteří tuto katastrofu zažily jsou strašné i na papíře a tak se ptám je čeho se obávat???Stejně se pravdu dovíme až za několik let že …
(Michal Kořínek – 3.9.2011)


Dobrý den. Já ten pocit nemám, informací je a bylo poměrně dost. Již 3 dny po zemětřesení v Japonsku jsme začali na stránkách www.sujb.cz podrobně informovat o situaci na jaderných elektrárnách v Japonsku, článek byl zpočátku 4x denně aktualizován, záhy přibyly informace o radiační situaci v Japonsku a nad naším územím. Pravidelnou aktualizaci článku jsme prováděli několik měsíců až do doby, kdy se situace stala dlouhodobě stabilní. Zhruba za 14 dnů po havárii začal fungovat tento portál. Na stránkách http://www.jaif.or.jp/english/ jsou podávány japonským jaderným a průmyslovým fórem neustále aktualizované a prodrobné informace. Několik článků na téma Fukušima vyšlo i v časopise „Bezpečnost jaderné energie“. Další rozbory a analýzy přibudou během následujících měsíců a let. Tady je nutno si uvědomit, a několikrát jsme na to upozorňovali, že prozkoumání celé elektrárny a podrobná analýza je během na dlouhou trať. Není to z toho důvodu, že by měl kdokoli zájem cokoli tajit, ale prostě proto, že likvidace havárie musí brobíhat takovým způsobem, aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví, nenastalo nějaké další uvolnění aktivity či nepříznivý vývoj. Ochrana zaměstnanců a okolí je prvořadou záležitostí. Pokud se ptáte v návaznosti s Fukušimou „Ja čeho se obávat??“ Odpověď zní: Není k tomu důvod.
(Mgr. Marek Bozenhard – SÚJB)

Hypotéza o JE Dukovany během zemětřesení

Dobrý den.
Chtěl bych znát další pravděpodobný vývoj při vystavení jaderné elektrárny Dukovany následujícímu vlivu nestability:
Přestože je oblast Vysočiny v seismicky klidné oblasti, jako východ USA, postihlo ji zemětřesení vyšší, než před pár dny východ USA a to ve výši 8,4 stupňů Richtera.
Následkem zemětřesení bylo:
– narušení hráze přehrady Dalešice a Mohelno a následné protržení obou hrází,
– významné popraskání zásobníků chladicí vody elektrárny,
– popraskání a fyzické přerušení přívodních potrubí okruhů cirkulace vody primárních a sekundárních okruhů reaktorů s výsledkem snížení možnosti chlazení reaktorů chladicím médiem na úrověň 0% během 15 minut zemětřesení. Kromě odpadnutí přívodních potrubí chladicích okruhů primáru a sekundáru by kontenment reaktorů narušen samotným zemětřesením nebyl.
Jaký by vypadal další scénář vývoje?
Prosím nepekulujte o pravděpodobnosti silného zemětřesení, to je čistě teoretická veličina mající opodstatnění pouze do takovéhoto zemětřesení.
Děkuji
(Pavel Bártek – 26.8.2011)


Váš dotaz je opravdu velmi zavádějící a spekulativní. Odpověď proto prosím neberte jako názor odborníka ale jen jako filosofickou úvahu. Narušení Vám jmenovaných hrází nemá na bezpečnost elektrárny vliv z hlediska zaplavení, protože vodoteč je níže než samotná elektrárna. Stejně tak z hlediska odvodu tepla jsou dostatečné zásoby vody k odvodu tepla s podmínkou odstavení všech bloků a vychlazení. Havarijní systémy jsou projektovány tak aby mohly podat vodu nad i pod aktivní zónu takže by byly schopny podat vodu k chlazení aktivní zóny i v tomto stavu. I kdyby nastalo takové zemětřesení jak uvádíte, je vyloučeno že by okruhy přišly o všechna technologická potrubí, která umožňují podat chladicí vodu náhradní formou mimo oficielní projektovou funkci takže se do takové spekulace opravdu pustit nemohu.
(Ing. Jiří Veselý – SÚJB)

Výrobky ve vztahu k Fukušimě

Dobrý den,
mezi složky kosmetických přípravků patří xanthan gum a algin, které, jak jsem se nyní dozvěděla, se získávají z mořských řas. Používají se i jako zahušťovadla v různých potravinách. Mám mít z této kosmetiky a potravin obavy ve vztahu k jaderné elektrárně Fukušima? A je bezpečné konzumovat mořské ryby?
(Petra – 10.8.2011)


Dobrý den, japonské kompetentní orgány provádějí monitorování mořské vody, řas i mořských živočichů. Z výsledků monitorování, zavedených kontrol a zavedených opatření jednoznačně vyplývá, že produkty uváděné na trh jsou v pořádku. Navíc, každá země, která přijímá zásilky z Japonska si opětovně provádí kontroly. Co se týče konzumace potravin, tedy i ryb přímo v Japonsku, potraviny uváděné do obchodních sítí jsou zcela regulované. Takže obezřetnost je doporučována u potravin neznámého původu z pouličního prodeje.
(Mgr. Barbora Havránková – SÚJB)

Hadřík z Japonska

Dobrý den,
dnes jsem si koupila v optice hadřík na čištění brýlí z mikrovlákna. Až doma jsem si všimla nápisu „Manufactured in Canada, textilie by Teijin. Japann“. Nyní se obávám, že je hadřík kvůli nehodě v jaderné elektrárně Fukušima radioaktivní. Obávám se o zdraví své malé dcerky, která se mnou hadřík kupovala a nesla ho v ruce, navíc jsem těhotná, takže mám strach i o nenarozené miminko. Nevím, jak mám vyčistit tašku, ve které jsem hadřík měla. Jsem zoufalá, co když nebylo zboží dostatečně zkontrolováno? Předem Vám moc děkuji za odpověď. Hezký den.
(Petra – 17.8.2011)


Dobrý den, mohu Vás s plnou odpovědností ubezpečit, že ani dceři či Vašemu nenarozenému děťátku nebo Vám nic nehrozí. Japonské kompetentní orgány provádějí proměření všech odesílaných zásilek, navíc většina zemí, včetně Kanady, si provádí další kontroly před převzetím zásilky. Z toho vyplývá, že kontrola je několikanásobná a opravdu důkladná. Na trhu v EU, tedy i v ČR jsme nezachytili žádný výrobek, který by byl kontaminovaný. Také přeji pěkný den.
(Mgr. Barbora Havránková – SÚJB)

Situace ve Fukušimě v srpnu

Dobrý den, jaká je současná situace elektrárny Fukušima a jaký lze očekávat vývoj?
(Jan Baštecký – 15.8.2011)


Dobrý den, situace je stabilní, stále probíhá dochlazování reaktorů a bazénů vyhořelého paliva, což je proces dlouhodobý. Chlazení je zajišťováno alternativními systémy, které byly zřízeny/vybudovány po tsunami. Postupně probíhá zprovozňování podpůrných systémů, radiační monitorování směrem blíž k reaktorům. Vývoj lze očekávat následující: V každém případě bude pokračovat dochlazování a zprovozňování projektových systémů. Pokud to stav paliva dovolí, bude palivo z elektrárny vyvezeno k přepracování, postupně probíhá i likvidace kapalných radioaktivních odpadů.
(Mgr. Marek Bozenhard – SÚJB)

Radiace ve ventilačním systému

Mužete prosím uvézt do kontextu poplašné zprávy o smrtelné radiaci (?), která byla naměřena, nebo publikována v těchto dnech a hlavně německá media tím úžasně straší posluchače.
(Milan Svašek – 2.8.2011)


Dobrý den, v reakci na tyto informace jsme zveřejnili článek na stránkách SÚJB.
(Mgr. Marek Bozenhard – SÚJB)

Článek na zvedavec.org

Dobrý den.
Slyšela jsem,že el.Fukušimaje již opravena, nadále vyrábí elektrickou energii a žádná radiace již neuniká. Je topravda, a nebo mě v uvedeném článku lžou??
Děkuji
(Eva – 22.8.2011)


Dobrý den. Zaprvé je nutno rozlišovat mezi dvěma elektrárnami v oblasti. Elektrárna Fukušima 1 (Dai-ichi) byla zasažena výrazně a její provoz již nebude obnoven, novější elektrárna Fukušima 2 (Dai-ni) byla postižena o mnoho méně a neexistuje nic zásadního, co by bránilo jejímu dalšímu provozu. Pokud se mám zaměřit na postiženější elektrárnu (Dai-ichi), pravdou je to, že došlo k tavení jaderného paliva a problémům s jeho chlazením. V současné sobě však se již bez problémů daří chladit, rozhodně není pravda, že by se chladící voda vařila a s ní unikala další aktivita z elektrárny. Není rovněž pravda, že by bylo natavené palivo v kapaném skupenství, monitorovaná teplota je všude několik desítek stupňů pod bodem varu vody. Probíhají práce spojené se zprovozňováním projektových systémů, plánují se práce spojené s vyvážkou a přepracováním poškozených palivových souborů z bazénů vyhořelého paliva, probíhá průzkum směrem k reaktorům. Článek na portálu zvedavec.org je skutečně v mnoha ohledech lživý (a je i dost starý). Informací kolem Fukušimské elektrárny je poměrně dost a žádná z nich ani náznakem neindikují černé scénáře, které se uvádějí v článku.
(Mgr. Marek Bozenhard – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež