BWR vs. VVER – porovnání bariér

Prosím o porovnání/výčet ochranných bariér paliva varného reaktoru BWR na Fukušimě a tlakovodního reaktoru VVER, případně podrobnější popis konstrukce japonského paliva, máte-li jej k dispozici. Předem děkuji.
(Jiří Hinner – 5.4.2011)


Ochranná bariéra reaktoru ve Fukušimi je tvořena třemi stupni:
1. povlak paliva
2. tlaková nádoba reaktoru
3. kontejnment
Rozdíl mezi varným reaktorem a tlakovodním je také v typu kontejnmentu. Ten je tvořen betonovou nádobou s ocelovou vystýlkou. Tento kontejnment je menší než v případě tlakovodního reaktoru, protože je v něm uložena pouze tlaková nádoba reaktoru. Kontejnment má tvar hrušky, ve spodní části jsou kondenzační komory spojené s kontejnmentem. Fukušima 1 (bloky 1-3) používá kontejnment firmy GeneraL Electric (typ Mark I).
Konstrukce paliva u varných reaktorů je téměř shodná s reaktory tlakovodními. Používá se čtvercová mříž kazety, která nemá obálku.
(Ing. Jan Kysela, CSc. – CV Řež)
Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež