Blackout v ČR

Pokud nastane u nás v České republice tzv. blackout. Co bude následovat? (Anon. – Hyde Park 15.3.2011)

Kolika stupňově, a jakými způsoby máme zálohováno chlazení a náhradní napájení el. energií čerpadel u našich českých jaderných reaktorů. Je možné, aby se reaktor uchladil bez čerpadel samovolným průtokem vody? Kolik je čerpadel záložních? Děkuji za odpověď
(Petrásková – Radiožurnál 30.3.2011) / redakčně kráceno


Není jasné, zda máte na mysli totální výpadek napájení JE, takzvaný blackout, nebo rozpad sítě v celém státě. JE lze napájet ze dvou linek VN anebo při provozu reaktoru a TG pracuje napájení na vlastní spotřebu. V případě že tohle vše není k dispozici, je reaktor minimálně první 4 minuty chlazen doběhem hlavních cirkulačních čerpadel, mají setrvačníky. Mezitím okamžitě startují diseagregáty a čerpadla, jsou 3, pro chlazení stačí jedno. Tato zařízení jsoe na ETE v antiseismickém provedení v betonových kobkách (měly by zvládnout zemětřesení do 5 stupně). Kromě toho může naběhnout tak zvaná přirozená cirkulace – teplá voda v reaktoru stoupá vzhůru, která je rovněž schopna reaktor po doběhu HCČ dochladit. Všechny tyto systémy jsou odzkoušeny.V případě rozpadu sítě pracuje JE v tak zvaném ostrovním režimu – dodává energii pro vlastní spotřebu a pro nejbližší připojené rozvodny. Dát pak dohromady celou síť je úkol pro energetiky, naposledy se to stalo někdy v padesátých letech.
(Ing. Čeněk Svoboda, CSc. – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež