Bezpečnostní limity

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to s bezpečnostními limity například radioaktivního jódu který byl ve Fukušimě překročen 3355 krát a vědci tvrdí, že je to množství které nijak neohrozí lidské zdraví. Kolikrát tedy musí být překročena tato hranice aby bylo ohroženo lidské zdraví a kolikrát byly tyto limity překročeny např. při havárii v Černobylu? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
(Jana Veselková – ČRo Radiožurnál 30.3.2011)


Termín limity se používá v mediálních informacích o japonské katastrofě velmi neurčitě. Obor radiační ochrany rozumí pod terminem limit hodnoty ozáření, na které se plánuje (tedy pro kontrolované podmínky) ozáření pracovníků se zářením (20 mSv za rok) a ochrany obyvatel z přídatného umělého znečištění prostředí radionuklidy (1 mSv) za rok. Pro nehodové situace jsou používány jiné kvantitativní ukazatele, jímž se říká např. zásahové úrovně, akční úrovně, referenční úrovně. Ty jsou odvozeny nejednotně podle účelu k čemu slouží, např. EU aktualizovala v těchto týdnech číselné hodnoty (Bq/kg) pro nejvýše přípustná množství radioaktivních látek (jódu a cesia) v potravinách. Tato čísla také bývají volně nazývána limity, ovšem i neodborník si uvědomí, že ohrožení konkrétního člověka nezáleží jen na limitované hodnotě koncentrace radionuklidu v potravě, ale i na objemu a volbě druhů zkonzumované potravy. Jestli např. v dotazu uvedený násobek 3355 se vztahuje k nejnižší ještě měřitelné hodnotě koncentrací jódu nebo cesia v ovzduší (nebo k obdobně nízké jiné referenční hodnotě), pak jistě při krátkodobém pobytu není dosažena dávka ( měřitelná v jednotkách mSv), která by ohrozila měřitelným způsobem zdraví lidí.
(prof. MUDr. Vladislav Klener, CSc. – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež