Atomová bomba vs. Fukušima

Zajímalo by mne porovnání účinků zkušebního nadzemního výbuchu atomové bomby středního kalibru k nehodám atomové eletktrárny na Ukrajině nebo v Japonsku.
(Jiří Koubek – 26.4.2011)


Uvolněná aktivita v Černobylu se odhaduje na cca 2.10^18 Bq, Fukushima cca desetinu z tohoto množství. Údaje z výbuchů jaderných bomb nejsou volně k dispozici, nicméně zjednodušený odhad pro Fatboye (Nagasaki, 25kT TNT) vychází řádově na 10^16 Bq uvolněné aktivity. Největší vybuchlá jaderná bomba (Car-bomba, Rusko) byla ještě tisíckrát silnější. Celkové statistiky uvolněné aktivity ze všech jaderných bomb nemám k dispozici, ale lze snadno odhadnout, že budou řádově vyšší než Černobyl, tedy i než Fukushima.
(Ing. Vlastimil Juříček – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež