Aktuální situace a pobyt na Havaji

Dobrý den,zajímalo by mě,jaká je momentálně situace v elektrárně Fukušima,zda se již podařilo zastavit únik radiace. Dále by mě zajímalo,jestli vlivem této nehody není rizikový pobyt na Havajských ostrovech,popř. jestli se tam člověk nemá raději vyhnout konzumaci ryb a mořských plodů. Rádi bychom podnikli cestu na Havajské ostrovy v únoru 2012,může se do té doby situace změnit k horšímu? Děkuji moc za odpověď.
(Vladimír Picka – 3.5.2011)


Dobrý den pane Picka, v Japonsku i nadále pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí – půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku. V poslední době nedochází k žádným významným únikům z jaderné elektrárny do ovzduší. Pro sledování aktuálního vývoje si Vás dovoluji odkázat na naše internetové stránky, na kterých Vám pravidelně přinášíme aktualizované informace o radiační situaci v Japonsku i stavu jaderné elektrárny Fikušima. Radiační situace na Havajských ostrovech je na urovni tamního přírodního pozadí. V této oblasti není potřeba zavádět jakákoliv opatření z pohledu radiační ochrany. Při pobytu ve kterékoliv destinaci platí obecné pravidlo vyhýbat se potravinám neznámého původu, vzhledem k možnému obsahu různých kontaminantů (salmonela, atd.). Je nutné ovšem zdůraznit, že stále platí další obecné pravidlo, před odletem zkontrolovat případná doporučení (týkající se pobytu v dané zemi) vydávaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
(Mgr. Barbora Havránková – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež